منابع تغذیه

مشخصات کد فنی
SIMATIC S7-300
STABILIZED POWER SUPPLY PS307
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: DC 24 V DC/2 A
6ES7307-1BA01-0AA0
SIMATIC S7-300
STABILIZED POWER SUPPLY PS307
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: DC 24 V DC/5 A
6ES7307-1EA01-0AA0
SIMATIC S7-300
STABILIZED POWER SUPPLY PS307
INPUT: 120/230 V AC
OUTPUT: DC 24 V DC/10 A
6ES7307-1KA02-0AA0

 

نظرات